پمپ باد فندکی 2 سیلندر تیگ ران

پمپ باد فندکی 2 سیلندر تیگ ران

قیمت پایه: 2,200,000 تومان
 
2,200,000 تومان
0 تخفیف
اره افقی بر نک مدل 1015

اره افقی بر نک مدل 1015

قیمت پایه: 4,880,000 تومان
 
4,400,000 تومان
480,000 تخفیف
پکیج مته کبالت نک

پکیج مته کبالت نک

قیمت پایه: 700,000 تومان
 
700,000 تومان
0 تخفیف
مینی فرز 1200 وات دیمر دار 8315 نک

مینی فرز 1200 وات دیمر دار 8315 نک

قیمت پایه: 2,980,000 تومان
 
2,682,000 تومان
298,000 تخفیف
اینورتر 220 نک مدل NEK 220 SW

اینورتر 220 نک مدل NEK 220 SW

قیمت پایه: 11,100,000 تومان
 
10,000,000 تومان
1,100,000 تخفیف
اینورتر 160 آمپر نک مدل NEK 160 SW

اینورتر 160 آمپر نک مدل NEK 160 SW

قیمت پایه: 7,165,000 تومان
 
6,455,000 تومان
710,000 تخفیف
مینی فرز متوسط نک مدل NEK 1212 AG

مینی فرز متوسط نک مدل NEK 1212 AG

قیمت پایه: 3,095,000 تومان
 
2,786,000 تومان
309,000 تخفیف
مینی فرز نک 1200 وات مدل NEK 9922 AG

مینی فرز نک 1200 وات مدل NEK 9922 AG

قیمت پایه: 2,730,000 تومان
 
2,457,000 تومان
273,000 تخفیف

از همه جا

                          ابزار برقی متابو

                        ابزار برقی نوا

همه نوع ابزار