مینی فرز 900 وات متابو مدل 115-9 W بدون گارانتی

مینی فرز 900 وات متابو مدل 115-9 W بدون گارانتی

قیمت پایه: 3,500,000 تومان
 
3,300,000 تومان
200,000 تخفیف
اینورتر 250 آمپر سپهر جوش مدل  SJ2501-250CE IGBT

اینورتر 250 آمپر سپهر جوش مدل SJ2501-250CE IGBT

قیمت پایه: 7,920,000 تومان
 
7,128,000 تومان
792,000 تخفیف
اینورتر 200 آمپر سپهر جوش مدل  SJ203-TURBO

اینورتر 200 آمپر سپهر جوش مدل SJ203-TURBO

قیمت پایه: 3,698,000 تومان
 
3,328,000 تومان
370,000 تخفیف
فرز آهنگری متابو 2400 وات مدل W 24-180 MVT

فرز آهنگری متابو 2400 وات مدل W 24-180 MVT

قیمت پایه: 8,420,000 تومان
 
8,420,000 تومان
0 تخفیف
مینی فرز متابو 900 وات مدل W 9-115

مینی فرز متابو 900 وات مدل W 9-115

قیمت پایه: 4,070,000 تومان
 
4,070,000 تومان
0 تخفیف
چکش تخریب نک 17 کیلویی روغنی مدل NEK 1642 DB

چکش تخریب نک 17 کیلویی روغنی مدل NEK 1642 DB

قیمت پایه: 7,460,000 تومان
 
7,460,000 تومان
0 تخفیف
چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل NEK 1524 DB

چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل NEK 1524 DB

قیمت پایه: 7,980,000 تومان
 
7,980,000 تومان
0 تخفیف
اینورتر 220 نک مدل NEK 220 SW

اینورتر 220 نک مدل NEK 220 SW

قیمت پایه: 6,450,000 تومان
 
6,450,000 تومان
0 تخفیف
اینورتر 160 آمپر نک مدل NEK 160 SW

اینورتر 160 آمپر نک مدل NEK 160 SW

قیمت پایه: 3,890,000 تومان
 
3,890,000 تومان
0 تخفیف
پروفیل بر نک مدل NEK 2735 CS

پروفیل بر نک مدل NEK 2735 CS

قیمت پایه: 4,890,000 تومان
 
4,890,000 تومان
0 تخفیف

از همه جا