ایر براش بادی (ایربراش بادی ) با لوازم همراه

ایر براش بادی (ایربراش بادی ) با لوازم همراه

قیمت پایه: 1,150,000 تومان
 
1,092,500 تومان
57,500 تخفیف
ایربراش شارژی (ایر براش شارژی مه پاش)

ایربراش شارژی (ایر براش شارژی مه پاش)

قیمت پایه: 700,000 تومان
 
665,000 تومان
35,000 تخفیف
ایر براش شارژی (ایربراش بادی شارژی)

ایر براش شارژی (ایربراش بادی شارژی)

قیمت پایه: 1,970,000 تومان
 
1,871,500 تومان
98,500 تخفیف
بتن کن نک 32 میلیمتر مدل NEK 1332 CH

بتن کن نک 32 میلیمتر مدل NEK 1332 CH

قیمت پایه: 4,100,000 تومان
 
3,770,000 تومان
330,000 تخفیف
بتن کن نک 26 میلیمتر مدل NEK 8526 HC

بتن کن نک 26 میلیمتر مدل NEK 8526 HC

قیمت پایه: 3,550,000 تومان
 
3,265,000 تومان
285,000 تخفیف
مینی فرز نک 710 وات مدل NEK 7115 AG

مینی فرز نک 710 وات مدل NEK 7115 AG

قیمت پایه: 1,290,000 تومان
 
1,187,000 تومان
103,000 تخفیف
دریل چکشی گیربکسی نک 16 میلیمتر مدل NEK 1116 DH

دریل چکشی گیربکسی نک 16 میلیمتر مدل NEK 1116 DH

قیمت پایه: 2,090,000 تومان
 
1,923,000 تومان
167,000 تخفیف
دریل چکشی نک 13 میلیمتر مدل NEK 7513 DH

دریل چکشی نک 13 میلیمتر مدل NEK 7513 DH

قیمت پایه: 1,280,000 تومان
 
1,177,500 تومان
102,500 تخفیف

از همه جا